Αντιδράσεις Σε Αισθητηριακά Ερεθίσματα

Όσοι είναι στο φάσμα πολύ συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την πρόσληψη και επεξεργασία αισθητηριακών ερεθισμάτων (πληροφοριών). Τα ερεθίσματα προσλαμβάνονται με τρόπο που άλλοτε μοιάζουν κατακλυσμιαία για τις αισθήσεις ενός παιδιού με αυτισμό, κι άλλοτε οι δυσκολίες στην απαρτίωση των ερεθισμάτων τα κάνουν να μοιάζουν αποσπασματικά και χωρίς συνοχή ή νόημα.

Πολύ συχνά απαντάται ευαισθησία σε διάφορα γευστικά, ηχητικά, οπτικά ή απτικά ερεθίσματα και αυτό συνεπάγεται ασυνήθιστων αντιδράσεων οι οποίες κρίνοντας από τη φύση και την ένταση των ίδιων των ερεθισμάτων δεν είναι αναμενόμενες. Έτσι ένα παιδί με αυτισμό μπορεί με κλάμα ή εκρήξεις θυμού στο άκουσμα του ήχου που κάνει η ηλεκτρική σκούπα ή κάποια άλλη οικιακή ηλεκτρική συσκευή. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να ενοχλείται και να είναι αδύνατο να αντέξει την υφή υφασμάτων γεγονός που μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ή εκρήξεις.

Τέλος τα άτομα με αυτισμό μπορεί να έχουν μεγάλη ανοχή στον πόνο ή μηδενική ανοχή σε κάτι που τους προκαλεί πόνο.