Διαταραχές του Φάσματος

Συνολικά υπάρχουν πέντε διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού που όλες εμπίπτουν στην γενικότερη κατηγορία των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών βάσει του DSM IV, ωστόσο είθισται να αναφέρονται οι τρεις συνηθέστερες.  

Αυτιστική διαταραχή, ή αυτισμός ή κλασικός αυτισμός.

Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές μη προσδιοριζόμενες αλλιώς.

Διαταραχή Άσπεργκερ ή σύνδρομο Άσπεργκερ.

Μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων που είναι στο φάσμα της αυτιστικής διαταραχής, παρουσιάζουν ένα σύνολο κοινών συμπτωμάτων όπως για παράδειγμα τις δυσκολίες στην αλληλεπίδραση και την επικοινωνία, τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, και τη μάλλον αδόκιμη και απρόσφορη ενασχόληση και προσκόλληση σε συγκεκριμένα αντικείμενα ή διαδικασίες. 

Ο αυτισμός είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή που φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τα ερεθίσματα καθώς και πολλούς άλλους τομείς ανάπτυξης. Αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε κλασικό αυτισμό εμφανίζεται περίπου μέσα στα 3 πρώτα χρόνια ζωής του ατόμου και τείνει να είναι μία διαταραχή που επηρεάζει τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια με μία συχνότητα 4 προς 1.  

Οι δυσκολίες που συνοδεύουν τη διαταραχή του αυτισμού αν και πολλές είθισται να εμπερικλείονται σε ένα τρίπτυχο που πολύ εύγλωττα συνοψίζεται στα εξής:

Δυσκολίες στην επικοινωνία.

Δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση.

Δυσκολίες στη συμπεριφορά.

Σημαντικό όπως έχει παραπάνω ειπωθεί είναι να αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα των ατόμων με αυτισμό η μοναδικότητά τους και η ιδιαιτερότητα των δυσκολιών τους. Βάσει του DSM IV αναφέρονται πέντε αναπτυξιακές διαταραχές.

Το σύνδρομο Ρετ   

Παιδική αποδιοργανωτική-εκφυλιστική διαταραχή

Αυτιστική διαταραχή

Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές μη προσδιοριζόμενες αλλιώς

Σύνδρομο ΆσπεργκερΠαιδική Αποδιοργανωτική-Εκφυλιστική Διαταραχή

Χαρακτηρίζεται από σημαντικές απώλειες στη γλώσσα, στις κοινωνικές δεξιότητες, το παιχνίδι, τη συμπεριφορά καθώς και τις λοιπές νοητικές λειτουργίες, μετά από περίοδο φυσιολογικής ανάπτυξης κατά τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής. 

Το Σύνδρομο Ρετ   

Διαταραχή που σχετίζεται με το χρωμόσωμα Υ και εμφανίζεται αποκλειστικά στα κορίτσια. Τα συμπτώματα της διαταραχής γίνονται εμφανή μετά από μία περίοδο τυπικής ανάπτυξης περίπου 6-18 μηνών. Κατόπιν αυτού του διαστήματος, απαντάται απώλεια κεκτημένων δεξιοτήτων ή καθήλωση σε ένα αναπτυξιακό στάδιο (χωρίς δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη). Αναφορικά με τη διαφοροδιάγνωση της διαταραχής του Ρετ, συχνά εξαιτίας και της σπανιότητάς της, συγχέεται με τον αυτισμό ή με την εγκεφαλική παράλυση. Οι τομείς που πλήττονται από τη διαταραχή αυτή είναι πολλοί. Συγκεκριμένα επηρεάζονται στο σύνολό τους οι νοητικές λειτουργίες, οι κινητικές δεξιότητες, οι συναισθηματικές και ψυχικές διεργασίες, η γλώσσα, οι αισθήσεις, η καρδιακή λειτουργία καθώς και η αναπνοή. Όπως και σε όλες τις λοιπές αναπτυξιακές διαταραχές, τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπιας ή βαριάς μορφής.      

Αυτιστική Διαταραχή

Είναι η περισσότερο διαγνωσμένη διαταραχή εκ των λοιπών αναπτυξιακών και αυτή βέβαια με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στις νοητικές λειτουργίες, τη λεκτική και μη επικοινωνία, στις κοινωνικές δεξιότητες και στη συμπεριφορά, ενώ τέλος συχνή είναι και η εμφάνιση ασυνήθιστων συμπεριφορών και ιδιαίτερων ενδιαφερόντων.  

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές μη Προσδιοριζόμενες Αλλιώς

Η διαταραχή αυτή είναι γνωστή και ως μη τυπικός αυτισμός. Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση ή κατά την επαφή με τρίτους, από περιορισμένα ενδιαφέροντα καθώς και περιορισμένες δραστηριότητες προτίμησης. Παρά το γεγονός ότι αυτή η διαταραχή φέρει πολλές ομοιότητες με τον κλασικό αυτισμό, ωστόσο (στη διαταραχή αυτή) δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια για μια διάγνωση αυτισμού.

Σύνδρομο Άσπεργκερ

Το σύνδρομο Άσπεργκερ χαίρει ολοένα και μεγαλύτερης προσοχής και στη χώρα μας τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά, καθώς πρόκειται για μία κατηγορία για μια κατηγορία «υποδιαγνωσμένη» ή με λάθος διάγνωση. Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην επικοινωνία, οι οποίες ποικίλουν στην ένταση, δυσκολίες στη γλώσσα και ίσως και σε άλλες νοητικές λειτουργίες, περιορισμένα ή ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συχνά με τάση επίμονης ενασχόλησης με συγκεκριμένα θέματα, δραστηριότητες και παιχνίδια.  

Συννοδές Διαταραχές

Τέλος αρκετά σύνδρομα φέρουν στοιχεία που κατά κύριο λόγο απαντώνται στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Τέτοια είναι το Down Syndrome, Prader-Willi Syndrome, Fragile X Syndrome, Landau-Kleffner Syndrome, William's Syndrome or Tourette's Syndrome.