Επαναλαμβανόμενες Συμπεριφορές

Είναι γνωστό ότι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι και η μικρή ανοχή στις αλλαγές και τις ανατροπές που μπορεί να συμβούν σε προγραμματισμένες δραστηριότητες στη διάρκεια μιας ημέρας. Ορισμένες φορές μικρές αλλαγές μπορεί να προκαλέσουν αναπάντεχες και έντονες αντιδράσεις, ακριβώς εξαιτίας της δυσκολίας στη διαχείριση του διαφορετικού που μπορεί να προκύψει. Αντίθετα ένα καλά δομημένο πρόγραμμα όσο το δυνατό λιγότερο «ευάλωτο» σε αλλαγές και ανατροπές, επιτρέπει στο άτομο να λειτουργήσει με ηρεμία αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το δυναμικό του. Επομένως είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται για τα παιδιά αυτά ένα πλαίσιο που θα παρέχει ασφάλεια σε αυτό το επίπεδο και που ελεγχόμενα θα εισάγεται το στοιχείο των αλλαγών.