Φαρμακολογία

Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν φάρμακα για την αντιμετώπιση του αυτισμού, μιας και ο αυτισμός δεν είναι αρρώστια ή μία νευρολογική κατάσταση που μπορεί να ιαθεί με τη λήψη φαρμάκων. Ωστόσο κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπεριφορών και είναι γεγονός ότι κάποια από αυτά μπορεί να αποδειχτούν πολύ χρήσιμα για την ανακούφιση έντονων συμπτωμάτων.      

Για παράδειγμα η υπερκινητικότητα, η παρορμητικότητα, οι δυσκολίες στη διατήρηση της προσοχής και τα συμπτώματα άγχους μπορούν να μετριαστούν με τη λήψη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων επιτρέποντας έτσι στο παιδί με αυτισμό να λειτουργεί καλύτερα και να επωφελείται στο μέγιστο από τις θεραπευτικές παρεμβάσεις.