Λεκτική Και Μη λεκτική Επικοινωνία

Οι δυσκολίες στο λόγο είναι αυτές που χαρακτηρίζουν τα περισσότερα άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μία σημαντική καθυστέρηση λόγου, σε κάποιες άλλες αρχικά παρατηρείται φυσιολογική ανάπτυξη που ακολουθείται απώλεια κεκτημένων γλωσσικών δεξιοτήτων, ή καθήλωση σε ένα στάδιο άλλοτε πάλι η ανάπτυξη του λόγου γίνεται αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς και βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων με αυτισμό (περίπου 40%) που δεν εμφανίζουν καθόλου λόγο. Για κάποια από τα παιδιά με αυτισμό μοιάζει αδύνατο να μιμηθούν ή να παράγουν ήχους και επομένως και να μιλήσουν. Η χρήση μη λεκτικών τρόπων όπως το δείξιμο σε τέτοιες περιπτώσεις εξυπηρετούν ως επικοινωνιακό εργαλείο για τη δήλωση αναγκών  και επιθυμιών. Ακόμη βέβαια και όταν ο λόγος έχει αναπτυχθεί, υπάρχουν άλλα ζητήματα αναφορικά με τη χρήση του λόγου. Για παράδειγμα, τα παιδιά με αυτισμό μπερδεύουν τις προσωπικές αντωνυμίες (εγώ, εσύ), δυσκολεύονται να αντιληφθούν την άρνηση (μην) και μπορεί να ηχολαλούν ετεροχρονισμένα και μη. Επιπλέον σε περιπτώσεις που ο λόγος έχει αναπτυχθεί, υπάρχουν δυσκολίες στη έναρξη ή διατήρηση μιας συζήτησης, καθώς παραβιάζονται βασικές αρχές για μια τέτοια συνθήκη (δεν περιμένουν τη σειρά τους, μιλάνε χωρίς να προσέχουν τι λέει ο άλλος, σπανίως παίρνουν μια πρωτοβουλία για να απευθύνουν ερωτήσεις).