4ετής Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική/Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Ενηλίκων

blog3

 
Ημερομηνία Έναρξης: Οκτώβριος 2022
Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής: από 01/04 έως και 10/09, 2022
 
 

Η διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων ξεκινά τον Απρίλιο 2022.
 
Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα πραγματοποιείται από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.
 

Ο φορέας έχει δικαίωμα να τερματίσει τη διαδικασία συνεντεύξεων νωρίτερα αν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός συμμετεχόντων.

 

Η Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική/Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων έχει στόχο την εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση στον χώρο της ψυχοθεραπείας. Αποτελεί από τα ελάχιστα προγράμματα στην Ελλάδα που συνδυάζουν τη θεραπεία  παιδιών και ενηλίκων.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας που επιθυμούν να ειδικευτούν στη θεμελίωση της κλινικής πρακτικής σύμφωνα με όλες τις μεταφροϋδικές ψυχοδυναμικές θεωρίες (όπως είναι η θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων, η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού κ.α).
 

Επίκεντρο αυτών των θεωριών είναι η ανάγκη του ανθρώπου να σχετιστεί με τους άλλους ανθρώπους, που με τη σειρά της πηγάζει από την ανάγκη και τις προσπάθειες του βρέφους να σχετιστεί με τη μητέρα του. Οι συναισθηματικές εμπειρίες που γεννιούνται από την αρχαϊκή αυτή σχέση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου και επηρεάζουν όλες τις μετέπειτα σχέσεις.
 
Στην Εκπαίδευση δίνεται μεγάλη έμφαση στη βιωματική μάθηση τόσο στο κομμάτι της θεωρητικής κατάρτισης και της επεξεργασίας κλινικών περιπτώσεων, όσο και της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
 
 
Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Διεπιστημονική & Ερευνητική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιών και Ενηλίκων) φέρει επίσημη άδεια πιστοποίησης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ. 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Άδειας: 2101592).
 
Το ΔΙΚΕΨΥ έχει λάβει πιστοποίηση από την Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling and PsychotherapyBACP Organisational Membership Number: 275339). Ως πιστοποιημένος φορέας της BACP, το ΔΙΚΕΨΥ αποτελεί μέλος του τμήματος της ομάδας των Ενηλίκων και της ομάδας των Παιδιών και Εφήβων του φορέα. Με την ολοκλήρωση της Μετεκπαίδευσης στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων όλοι οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής ως αυτόνομοι θεραπευτές στη BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy – BACP) κατόπιν υποβολής ατομικής αίτησης.
 
Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ αποτελεί πρόσεδρο μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ) και  της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy, EAP- Membership Number: Μ-1000041) και είναι συνεπώς προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και ακολουθεί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας.

  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://www.dikepsy.gr/index.php?view=view_article&option=ekpaideusi_stin_psixanalitiki_psixotherapeia&lang=el 
και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και αποστείλετε ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενο αρχείο στο email: training.dikepsy@outlook.com