Παρεμβάσεις

Αυτή η θεματική ενότητα αφορά στους υπάρχοντες τρόπους παρέμβασης και υποστήριξης που χρησιμοποιούνται για τα άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού.

Ένα πρώτο σχόλιο που το σύνολο των ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές είναι η πρόσβαση να απολαμβάνουν των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς αυτό καθορίζει την πορεία των ατόμων όσο και την εξέλιξή τους προς την κατάκτηση νέων δεξιοτήτων παράλληλα με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες των ατόμων που φέρουν στο φάσμα, είναι τόσο διαφορετικές, όσο διαφορετικοί είναι και οι ίδιοι οι άνθρωποι. Έτσι μέσα σε αυτό το πολύ ευρύ φάσμα του αυτισμού συναντάμε τα υψηλώς λειτουργικά άτομα όπου το κομμάτι των κοινωνικών δεξιοτήτων φαίνεται να είναι αυτό που πλήττεται περισσότερο. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα άτομα των οποίων οι δυσκολίες δεν περιορίζονται μόνο στο θέμα της αλληλεπίδρασης με τρίτους και που οι δυσκολίες τους είναι πολλές και σημαντικές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναγνωρίζεται η πρόσβαση των ατόμων αυτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες ως απαρέγκλιτο δικαίωμα τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους. Είναι γνωστό ότι το κάθε είδος παρέμβασης δύναται να αποφέρει ένα σημαντικό όφελος για το άτομο, όφελος που σχετίζεται με τη βελτίωση των συνθηκών ζωής  και τη διευκόλυνση στο επίπεδο της καθημερινότητα τους.

Οι συμπεριφοριστικές μέθοδοι παρέμβασης εξαιτίας της αποτελεσματικότητάς τους έχουν συγκεντρώσει, όχι αδίκως, τα βλέμματα τόσο των ερευνητών, όσο των θεραπευτών και των γονιών. Ωστόσο ανεξάρτητα από το είδος της παρέμβασης που επιλέγεται, θα πρέπει κανείς να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός με μεθόδους που υπόσχονται γρήγορες θεραπείες.