RDI (Relationship Development Intervention)

RDI (Relationship Development Intervention)


Τι είναι το RDI, Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αλληλεπίδρασης για παιδιά με Δ.Α.Φ.

Το πρόγραμμα RDI αναπτύχθηκε από τον νευροψυχολόγο Dr Steven Gutstein στη δεκαετία του 1990. Ο Gutstein ασχολήθηκε με την αναπτυξιακή ψυχολογία και διαπίστωσε ότι η πρόωρη αλληλεπίδραση των γονέων-βρέφους προέβλεπε τις μεταγενέστερες ικανότητες στη γλώσσα, τη σκέψη και την κοινωνική ανάπτυξη. Αξιολόγησε τα ερευνητικά πορίσματα μετά από σειρά ερευνών και οργάνωσε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα νευρολογικής βάσης για παιδιά με Δ.Α.Φ.  που καθιστά τους γονείς πρωταγωνιστές στο θεραπευτικό πλάνο του παιδιού τους. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται RDI, Relationship Development Intervention (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αλληλεπίδρασης) και δημιουργήθηκε στο Χιούστον, RDI Connect Center.
Το RDI χαρακτηρίζεται ως το χαμένο κομμάτι του πάζλ στη θεραπευτική προσέγγιση του φάσματος, καθώς δεν στοχεύει στα συμπτώματα αλλά ασχολείται με την καρδιά του προβλήματος. 
Δεν είναι απλά ένα εκπαιδευτικό σύστημα,  αλλά γίνεται τρόπος ζωής, είναι μοίρασμα συναισθημάτων, είναι ποιοτική αλληλεπίδραση. Οι γονείς αναλαμβάνουν το ρόλο του καθοδηγητή, όπως αυθόρμητα συμβαίνει και με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ο στόχος του καθοδηγητή είναι να μεταφέρει τις γνώσεις του και την εμπειρία του.
 

Δυναμική και όχι στατική εκπαίδευση των παιδιών με Δ.Α.Φ.

Με το πρόγραμμα RDI  παρέχουμε μια δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά με Δ.Α.Φ. να εκπαιδευτούν στην ερμηνεία του δυναμικού κόσμου που τα περιβάλλει. Με τη συστηματική εκπαίδευση σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα και σχέδια δραστηριοτήτων, τα παιδιά εξοικειώνονται με τη νέα στοχοθεσία, αποκτούν ενεργητικό ρόλο, μπορούν να ερμηνεύσουν νέες καταστάσεις στο δυναμικό περιβάλλον και να αποκτήσουν την ικανότητα της προβλεψιμότητας.

Το πρόγραμμα RDI  περιλαμβάνει δυναμικά εργαστήρια εκπαίδευσης για τους γονείς, ασκήσεις βήμα-προς-βήμα για τη δόμηση κινήτρου, ώστε τα παιδιά να κάνουν επικοινωνιακό άνοιγμα και να εμπλέκονται ενεργητικά με το πρόσωπο αλληλεπίδρασης.

Ο Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος RDI  είναι η εκπαίδευση των γονέων προκειμένου να θέσουν τις βάσεις για την εδραίωση μιας ποιοτικής αλληλεπίδρασης με το παιδί με Δ.Α.Φ. Οι γονείς εκπαιδεύονται για να τεθούν οι προϋποθέσεις για την δυναμική καθοδηγητική σχέση, που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής όλης της οικογένειας.

Πολλές φορές οι γονείς θέλουν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους, όμως άλλες φορές εκφράζουν αδυναμία, καθώς δεν είναι ειδικοί ή αντιμετωπίζουν άλλες συναισθηματικές δυσκολίες.

Το πρόγραμμα RDI  δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στους γονείς, αφού πρώτα τους βοηθάει να κατανοήσουν όλες τις πτυχές του φάσματος, ενισχύει τις δυνατότητές τους να ερμηνεύουν τι είναι κάτω από το παγόβουνο στις συμπεριφορές του παιδιού τους. Οι γονείς προοδευτικά αφού κατανοούν την πολυχρωμία του φάσματος και την ιδιαιτερότητα του δικού τους παιδιού, εφαρμόζουν εξατομικευμένα project αλληλεπίδρασης με το παιδί τους σε πραγματικές συνθήκες στο σπίτι, σε συνθήκη μαγειρικής, στο παιχνίδι, στη βόλτα, στο σουπερ μάρκετ, σε όλα τα περιβάλλοντα κ.α. Ο πιστοποιημένος θεραπευτής στο RDI αξιολογεί, οργανώνει, καθοδηγεί, ενισχύει, συμβουλεύει και τροφοδοτεί με πληροφόρηση και δράση την οικογένεια.
 
Με το πρόγραμμα RDI  πάμε πίσω στα αναπτυξιακά στάδια και στοχεύουμε στην νευρολογική οργάνωση των παιδιών με Δ.Α.Φ. με διαδοχή στόχων, που η κατάκτησή τους αποτελεί προϋπόθεση για την ευελιξία στη σκέψη. Τα παιδιά εκπαιδεύονται να αλληλεπιδρούν αυθόρμητα, να κοιτάνε αυθόρμητα, να συνεργάζονται, να συγχρονίζονται, να αναγνωρίζουν τη δυναμική της δυάδας και το ρόλο τους σε αυτή τη σχέση. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν σημαντικά γεγονότα, ενισχύεται η επεισοδιακή μνήμη και χτίζεται η προβλεψιμότητα σε όλες τις συνθήκες, προκειμένου να εξελιχθούν σε δυναμικούς συνεργάτες. Οι γονείς παρέχουν καθοδήγηση με έναν πιο συνειδητό, προγραμματισμένο και ανακλαστικό τρόπο, προσαρμοσμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού τους.
 
Οι οικογένειες που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία αναφέρουν θεαματικά αποτελέσματα σε σχέση με τη δυναμική αλληλεπίδραση, την κριτική σκέψη, την ευέλικτη σκέψη, που τους οδηγεί σε μια ευχάριστη προσαρμογή του παιδιού με Δ.Α.Φ. σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια. Η αλληλεπίδραση γίνεται διασκέδαση, ψυχαγωγία και μοίρασμα συναισθημάτων.
 
 
 
Ελευθερία Ορφανάκη,
Ψυχολόγος, Ειδικός ABA
RDI Certified Consultant
Επιστημονική Διευθύντρια Τμήματος Αυτισμού ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.