Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ, από το Μάιο 2014, χορηγεί την ελληνική Κλίμακα Νοημοσύνης για Ενήλικες WAIS-IV GR

blog3
Η Ψυχολόγος και Επιστημονική Συνεργάτης του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ, Παπαδοπούλου Βασιλική, MSc ολοκλήρωσε την πρώτη εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με στόχο την παρουσίαση και ορθή χορήγηση της αναθεωρημένης Κλίμακας WAIS-IVGR .
 
 
Το WAIS-IVGR αποτελεί τη σταθμισμένη ελληνική εκδοχή της τέταρτης έκδοσης της Κλίμακας Νοημοσύνης για Ενήλικες -Wechsler Adult Intelligence Scale- Fourth Edition (Wechsler, 2008), της NCS Pearson Inc.
 
 
Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός εκδότης και διαθέτης του WAIS-IVGR στην Ελλάδα.