Εποπτεία για τις Ψυχομετρικές και Προβολικές δοκιμασίες

blog3

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ παρέχει σε συναδέλφους Ψυχολόγους τη δυνατότητα εποπτείας σε αξιολογήσεις που διεξάγουν και περιλαμβάνουν είτε τις Προβολικές δοκιμασίες (TAT-CAT) είτε τις Ψυχομετρικές δοκιμασίες- Κλίμακα Νοημοσύνης για παιδιά (WISC -III) και για Ενήλικες (WAIS-IVGR).
 
 
Επίσης, σε όλους τους εκπαιδευόμενους των Σεμιναρίων-Μετεκπαιδεύσεων του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ, δίνεται η δυνατότητα εποπτείας των πρωτοκόλλων TAT, CAT, WISC –III και WAIS-IVGR που θα χορηγήσουν ιδιωτικά, μετά το τέλος της εκπαίδευσης, με στόχο τη καλύτερη κατανόηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων.
 
 
Οι συναντήσεις εποπτείας μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές και παρέχονται καθ’ όλη τη χρονιά, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.
 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλ: 210-2830100 και 6945 558644.