ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (2015-2016) στη Θεσσαλονίκη

blog3
 
18, 19, 20, & 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΑΦ (ΑΒΑ)
Δείτε περισσότερα στο http://dikepsy.gr/index.php?view=view_seminars&option=seminars&item=1398864959&lang=el
  
 
24 Οκτωβρίου 2015
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ. Το αυτιστικό παιδί στο νηπιαγωγείο.
Αναγνώριση συμπτωμάτων και τεχνικές σταδιακής ένταξης στην τάξη
Δείτε περισσότερα στο http://www.dikepsy.gr/index.php?view=view_seminars&option=seminars&item=1405498380&lang=el
  
 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές
σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
επισκεφθείτε το αντίστοιχο link
ή/και
επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ 210-2830100 & 6945 558644.