Η συνεργασία μας με τους παιδικούς σταθμούς

blog3

Κάθε χρόνο, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ διατηρεί σταθερή συνεργασία με Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς σταθμούς – Κέντρα Προσχολικής Αγωγής, παρέχοντας τις υπηρεσίες Ψυχολόγου, Λογοθεραπευτή και Εργοθεραπευτή.
 
Οι συναντήσεις με τους ειδικούς ορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδικού σταθμού και σε συνεργασία πάντοτε με τον/την Υπεύθυνο/η - Διευθυντή/τρια του σταθμού.
 
 
 
 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους παιδικούς σταθμούς είναι:
 
·         Παρατήρηση των παιδιών: η επίσκεψη των ειδικών μέσα στις τάξεις με στόχο την παρατήρηση πιθανών δυσκολιών στη συμπεριφορά των παιδιών που εμποδίζουν την παιδαγωγική διαδικασία.
·         Ατομική αξιολόγηση/εκτίμηση: πραγματοποιείται μέσα στο χώρο του σχολείου, εάν και εφόσον, έχει προηγουμένως παρατηρηθεί ιδιαίτερη δυσκολία σε κάποιο παιδί. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση επικοινωνιακών δεξιότητων, γνωστικών ικανοτήτων, συναισθηματικής κατάστασης, συμπεριφοράς, αυτοεκτίμησης και σχολικής ετοιμότητας του παιδιού με στόχο τον εντοπισμό συγκεκριμένων ψυχοκοινωνικών/ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών του παιδιού προκειμένου να σχεδιαστεί η κατάλληλη αντιμετώπιση.
·         Ενημέρωση των γονέων: οι γονείς ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και προτείνεται η κατάλληλη παρέμβαση.
·         Συνεργασία με τους/τις παιδαγωγούς: Η συνεργασία των ειδικών με τους/τις παιδαγωγούς αφορά όχι μόνο την ενημέρωση των αντίστοιχων παιδαγωγών για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των παιδιών, αλλά και τη συζήτηση των διαφόρων προβλημάτων/ δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάζονται κατά καιρούς στη συνεργασία τους με τα παιδιά με στόχο τον καθορισμό ενός προγράμματος αντιμετώπισης που θα διευκολύνει το παιδαγωγικό έργο. Επίσης, ο ψυχολόγος μπορεί να διεξάγει ομιλίες είτε προληπτικά, είτε συμβουλευτικά, για ειδικά θέματα που ενδιαφέρουν το παιδαγωγικό προσωπικό (π.χ επιθετική συμπεριφορά, παράβαση κανόνων κ.α).
·         Συναντήσεις των γονέων με τον ψυχολόγο: καθορίζονται συναντήσεις και παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες προς όσους γονείς το επιθυμούν (σε ατομική βάση) για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους (π.χ ανταγωνισμός ανάμεσα στα αδέλφια, ενούρηση, φοβίες, αντιδραστική συμπεριφορά, δυσκολίες στον ύπνο/φαγητό, κ.α).
·         Πραγματοποίηση διαλέξεων/ ομιλιών: διεξάγονται σε καθορισμένο χρόνο μέσα στο χώρο του σχολείου διαλέξεις/ομιλίες για διάφορα θέματα που μπορεί ν’ αφορούν στην αγωγή των παιδιών αυτής της ηλικίας. Η θεματολογία μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των γονιών.
 
 
 
Ο ρόλος των ειδικών Ψυχικης Υγείας στο παιδικό σταθμό
 
Ο ρόλος του ψυχολόγου σε έναν παιδικό σταθμό είναι συμβουλευτικός/ υποστηρικτικός και σε καμία περίπτωση δεν έχει στόχο να εμπλακεί ή να παρέμβει στο ρόλο του παιδαγωγού. Έργο του είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης των παιδιών και ιδιαίτερα εκείνων με δυσκολίες στη συμπεριφορά ή/και στη μάθηση. Ως εκ τούτου, ένας ψυχολόγος καλείται να επισημάνει τις ιδιαίτερες καταστάσεις και τα συναισθήματα που μπορεί να συνδέονται με τις αποκλίνουσες συμπεριφορές των παιδιών και να ενημερώσει το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς για τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
 
Ο εργοθεραπευτής καλείται να εκτιμήσει το βαθμό στον οποίο έχουν αναπτυχθεί ή κατακτηθεί κάποιες από τις βασικές δεξιότητες του παιδιού, ανάλογα με την χρονολογική του ηλικία (κινητικές, γνωστικές, αισθητηριακές, αντιληπτικές, ψυχοκοινωνικές). Επίσης πραγματοποιείται η αξιολόγηση του παιδιού με το τέστ Σχολικής Ετοιμότητας (Α΄ ΤΕΣΤ), το οποίο ελέγχει κατά πόσο υπάρχουν οι απαραίτητες ικανότητες που απαιτούνται ώστε να φοιτήσει επιτυχώς στην Α΄ Δημοτικού.
 
Ο ρόλος του λογοθεραπευτή αφορά στην αξιολόγηση και αποκατάσταση δυσκολιών που μπορεί να εντοπιστούν στην ομιλία και επικοινωνία του παιδιού. Ειδικότερα, η λογοθεραπευτική αξιολόγηση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στοχεύει στην ανίχνευση των φωνολογικών, εκφραστικών και επικοινωνιακών διαταραχών. Πραγματοποιείται έλεγχος του γνωστικού επιπέδου και της πραγματολογικής χρήσης του λόγου.
 
 
Η πρώιμη διάγνωση και η πρώιμη παρέμβαση είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών, την πρόληψη και την καλή πρόγνωση πιθανών διαταραχών.