Δυσλεξία: όταν τα προβλήματα στην ανάγνωση παρεμποδίζουν την κατάκτηση της γραφής

blog3Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία η οποία επηρεάζει την ικανότητα για ανάγνωση και γραφή. Αρκετές έρευνες προσπάθησαν να εντοπίσουν την πηγή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που έχουν δυσλεξία όταν διαβάζουν. Ωστόσο λίγη προσοχή έχει δοθεί στους μηχανισμούς που εμπλέκονται στη γραφή. 
 
Η Sonia Kandel καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Grenoble Alpes και η ομάδα της, αποφάσισαν να δουν μόνο τις κινητικές πτυχές στα παιδιά που έχουν αξιολογηθεί με δυσλεξία
 
Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι η ορθογραφική επεξεργασία, (το να σκέφτονται πως ακριβώς γράφεται μια λέξη) είναι τόσο κοπιαστική που μπορεί να επηρεάσει το κομμάτι της γραφής ή να το επιδεινώσει, ανεξάρτητα από την απουσία δυσγραφίας στα παιδιά με δυσλεξία. Τα πορίσματα αυτά δημοσιεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2017 στο Cognitive Neuropsychology. 
 
Μόλις το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, μαθαίνει να γράφει και είναι τόσο σημαντική δεξιότητα και καθοριστική την οποία θα τη χρησιμοποιεί συνεχώς εφεξής. 
 
Ορισμένοι μαθητές ωστόσο, έχουν δυσκολίες να κατακτήσουν αυτή τη διαδικασία. Πολλοί από αυτούς, έχουν δυσλεξία και μάλιστα ανεξάρτητα από κινητικές δυσκολίες που δεν παρουσιάζουν, έχουν περισσότερες δυσκολίες στη γραφή παρά στην ανάγνωση. 
 
Μια σειρά ερευνών οι οποίες έλαβαν χώρα στο εργαστήριο της Grenoble, αποκάλυψαν ότι το γράψιμο δεν είναι μια απλή διαδικασία που αφορά το χέρι. Οι ερευνητές εστίασαν στη σχέση μεταξύ του να μαθαίνεις να διαβάζεις και στη φυσική διαδικασία της γραφής. 
 
Για παράδειγμα παρατήρησαν ότι το να κάνουν την κίνηση για να γράψουν το πρόθεμα ΜΟΝ, είναι πολύ πιο εύκολο όταν ακολούθως η λέξη είναι μια που πιστά υπακούει τους ορθογραφικούς κανόνες (αυτό που βλέπω το γράφω, montagne) παρά μια λέξη που δεν υπακούει στους νόμους (αντιθέτως ότι βλέπω δεν γράφεται ακριβώς monsieur). 
 
Οι ερευνητές έστρεψαν την προσοχή τους στα παιδιά με δυσλεξία. Η δυσλεξία, αποδυναμώνει τη διαδικασία του συλλαβισμού. Μεταβάλλοντας το βαθμό δυσκολίας στις λέξεις που θα συλλαβίσουν τα παιδιά, οι ερευνητές είχαν τη δυνατότητα να αναλύσουν την επίδραση της διαδικασίας του συλλαβισμού πάνω στο γράψιμο. 
 
Οι δοκιμασίες των τεστ περιλάμβαναν διαφορετικές κατηγορίες λέξεων. Λέξεις διαπερατές (regular) και μη διαπερατές (irregular), συνηθισμένες ή σπάνιες λέξεις, λέξεις υπαρκτές αλλά και ψευδολέξεις. Για να δουν ακριβώς πως ο συλλαβισμός επηρεάζει το γράψιμο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα, έγραφαν πάνω σε ψηφιακές ταμπλέτες. 
 
Η ανάλυση αποκάλυψε ότι αφενός οι ψευδολέξεις και αφετέρου οι μη διαπερατές λέξεις, επηρεάζουν τις κινήσεις του χεριού κατά το γράψιμο των παιδιών με δυσλεξία. Ο συλλαβισμός των λέξεων δυσκολεύει το παιδί σε τέτοιο βαθμό, που μερικές φορές παρεμποδίζει τις προσπάθειες του να γράψει. 
 
Τα παιδιά παράγουν ακανόνιστα και μερικές φορές δυσανάγνωστα σχήματα. Συχνά πολλά από αυτά τα παιδιά διαγιγνώσκονται λανθασμένα με δυσγραφία. Η δυσγραφία όπως δηλώνει και ο όρος, είναι μια κατάσταση η οποία αναφέρεται σε δυσκολίες στη γραφή. Ανακριβής διάγνωση έχει ως αποτέλεσμα σε αναποτελεσματικότητα της παρέμβασης που ακολουθείται και μπορεί να οδηγήσει μοιραία στην απογοήτευση του παιδιού. 
 
Προκειμένου να δίνεται αποτελεσματική υποστήριξη στα παιδιά με δυσλεξία, η παρούσα έρευνα προτείνει αρχικά μια λεπτομερέστερη αξιολόγηση και έπειτα μια παρέμβαση που πρέπει να συνδυάζει μεθόδους του συλλαβισμού αλλά και κινητικές (γραφοκινητικές). 
 
 
Πηγή: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171128112649.htm