ΔΕΠ-Υ και Τηλεκπαίδευση

blog3

Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ δυσκολεύονται στο να παρακολουθήσουν τα μαθήματα εντός της σχολικής τάξης και η ίδια δυσκολία φαίνεται να παρατηρείται και στα δεδομένα της τηλεκπαίδευσης.

Περισσότερα