Ο εγκέφαλος διαθέτει μια «οπτική» και μια «φωνολογική» περιοχή

blog3

Ο εγκέφαλός μας διαθέτει μια περιοχή για τις γνωστές/οικείες λέξεις που τις αναγνωρίζει οπτικά, πριν διαβαστούν, και μια δεύτερη περιοχή που η καθεμία λέξη αναλύεται φωνολογικά και κατόπιν αναγιγνώσκεται.

Περισσότερα

Οι ψηφιακές εφαρμογές θα πρέπει να ενθαρρύνουν το παράλληλο παιχνίδι γονιών και παιδιών

blog3

Νέα έρευνα έδειξε ότι ένας προσεκτικός σχεδιασμός του περιεχομένου του ψηφιακού παιχνιδιού, το οποίο εσκεμμένα υποστηρίζει την αλληλεπίδραση του γονέα-παιδιού, διευκολύνει στον ίδιο βαθμό την ανάπτυξη των παιδιών, όπως ακριβώς κάνει και το αναλογικό

Περισσότερα