Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους σχετιζόμενου με την εξάπλωση του COVID-19 σε επαγγελματίες υγείας


Η διασφάλιση της ψυχικής υγείας και συναισθηματικής ανθεκτικότητας των επαγγελματιών υγείας αποτελούν αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας μέσα στην περίοδο της εξάπλωσης του COVID - 19. Κατά την ιδιαίτερα δύσκολη αυτή περίοδο, οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να διαχειριστούν πρωτόγνωρα και ιδιαίτερα έντονα άγχη το οποία παρακωλύουν την λειτουργικότητα τους τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψιν τις έντονες αυτές δυσκολίες, το παρόν σεμινάριο αποσκοπεί στο να προσφέρει πρακτικά εφαρμόσιμες συμβουλές διαχείρισης άγχους στους επιστήμονες υγείας οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας καθώς και της διαχείρισης της οποιαδήποτε συναισθηματικής κρίσης η οποία είναι απότοκος της εξάπλωσης του COVID- 19.