Κύκλος Σεμιναρίων Παρατήρησης Βρέφους

 


 

 

 

 
Ο Κύκλος Σεμιναρίων Παρατήρησης Βρέφους αποτελεί μια βιωματική διαδικασία εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην κατανόηση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από την παρατήρηση βρέφους, καθώς και μέσα από την ανάλυση αυτής, αναγνωρίζουν και συνειδητοποιούν βιωματικά τα σημεία της ανθρώπινης ανάπτυξης που λαμβάνουν χώρα κατά τη βρεφική ηλικία.

Η παρατήρηση βρέφους εισήχθη στην Κλινική Tavistock του Λονδίνου το 1948, και διατηρείται έως σήμερα, ως προαπαιτούμενο κάθε ψυχαναλυτικής εκπαίδευσης αλλά και ως σεμινάριο επιμόρφωσης επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
 
Ο Κύκλος Σεμιναρίων Παρατήρησης Βρέφους απευθύνεται σε όλους τους Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας: Ψυχολόγους, Σύμβουλους Ψυχικής Υγείας, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές. Είναι, επίσης, ανοιχτός σε εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και ενδιαφέρονται να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βάθος τις πρώιμες σχέσεις και δεσμούς.

Τα σεμινάρια Παρατήρησης Βρέφους μπορούν να παρακολουθηθούν είτε ως έχειν, από συμμετέχοντες που επιθυμούν να αναγνωρίσουν βιωματικά τα σημεία της ανθρώπινης ανάπτυξης που λαμβάνουν χώρα κατά τη βρεφική ηλικία, είτε ως προαπαιτούμενο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων στην Ψυχαναλυτική/Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλικών, που επιθυμούν να εργαστούν με παιδιά σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
  
Πληροφορίες
 
Το Ετήσιο Σεμινάριο Παρατήρησης Βρέφους παρέχει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν γνώση και κατανόηση της ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας μέσα από την άμεση παρατήρηση ενός βρέφους και των σημαντικών άλλων γύρω του, κατά το ξεκίνημα της ζωής του.
 
Η παρατήρηση βρέφους βασίζεται τόσο στην ψυχαναλυτική θεωρία, όπως αυτή διατυπώθηκε από τις κύριες ψυχαναλυτικές σχολές σκέψης και κυρίως την κλαϊνική και μετακλαϊνική, όσο και στα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τη βρεφική ανάπτυξη.  

Τα σεμινάρια έχουν κατεξοχήν βιωματικό χαρακτήρα και στοχεύουν να εξοπλίσουν τους συμμετέχοντες με γνώση των πρώιμων και εξωλεκτικών ψυχικών φαινομένων και δεξιότητες παρατήρησης, εξαιρετικά χρήσιμες σε κάθε επαγγελματία που εργάζεται σε κλινικό πλαίσιο. Μετά το πέρας των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν βιωματικά και θεωρητικά την ανάπτυξη του ψυχισμού του βρέφους και τους τρόπους που σχετίζεται με τους σημαντικούς άλλους. Πώς λειτουργεί όμως και με ποιο τρόπο εμπλουτίζει την εκπαιδευτική πορεία του θεραπευτή;
 
Ο παρατηρητής, το αντικείμενο παρατήρησης και το σεμινάριο-ομάδα αποτελούν τους πυλώνες στους οποίους βασίζεται το Σεμινάριο Παρατήρησης Βρέφους. Σε οικείο περιβάλλον του βρέφους, όπως το σπίτι ο παρατηρητής στέκεται σιωπηρά και διακριτικά παρακολουθώντας τόσο τις εξωτερικές διαδράσεις και τη συναισθηματική ατμόσφαιρα γύρω από το βρέφος, όσο και τις δικές του συναισθηματικές αντιδράσεις. Το γέλιο, το κλάμα, η αγωνία, ο φόβος, η ευχαρίστηση και η απόλαυση των παρατηρούμενων, αλλά και δικά του συναισθήματα και σκέψεις που ενεργοποιούνται κατά την παρατήρηση. Παράλληλα, καθώς η νοηματοδότηση του κάθε ερεθίσματος από τον παρατηρητή ενέχει εν πολλοίς την υποκειμενικότητά του, είναι αναγκαίο να επενδύεται χρόνος και ανάλυση κατά την τέλεσή της. Η ολιγομελής ομάδα που συμμετέχει ο παρατηρητής σε εβδομαδιαία βάση τον πλαισιώνει και τον υποστηρίζει, βοηθώντας τον παρατηρητή να επεξεργαστεί σε δεύτερο χρόνο ό,τι παρατήρησε, αλλά και να κάνει συνδέσεις μεταξύ των παρατηρήσεων και συμπεριφορών, δίνοντας προσοχή και κατανοώντας ασυνείδητες διεργασίες και πρώιμους μηχανισμούς άμυνας. 
 

Άξονες Σεμιναρίων Παρατήρησης Βρέφους
 
1) Παρατήρηση βρέφους:
Οι συμμετέχοντες θα παρατηρήσουν ένα βρέφος από την αρχή της ζωής του για ένα χρόνο μία φορά την εβδομάδα στο χώρο του.
 
2) Τα σεμινάρια παρατήρησης:
Οι παρατηρήσεις θα παρουσιάζονται προς ανάλυση και συζήτηση στα σεμινάρια, τα οποία θα απαρτίζονται από 6 συμμετέχοντες και την εκπαιδεύτρια.
 
3) Ομάδες Σεμιναρίων: 
Οι συμμετέχοντες θα παρίστανται σε εβδομαδιαία σεμινάρια διαρκείας 75’ όπου θα παρουσιάζουν στην ομάδα λεπτομερείς καταγραφές των παρατηρήσεων τους. Αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση των ασυνείδητων δυναμικών του βρεφικού ψυχισμού.
 
4) Ψυχαναλυτική Θεωρία και Σύγχρονα Θέματα Βρεφικής Ανάπτυξης:
Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν σε βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες γύρω από τη βρεφική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των S. Freud, M. Klein, Bion και D. Winnicott. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τη θεωρία προσκόλλησης, νευροβιολογία και αναπτυξιακή ψυχολογία.
 
 
Δομή σεμιναρίου

1 σεμινάριο 75' την εβδομάδα για ένα ακαδημαϊκό έτος (από Οκτώβριο έως και Ιούνιο) – Κάθε Δευτέρα & ώρα 8:00 -9:15 μ.μ
3 τρίωρα θεωρητικά σεμινάρια μέσα στο ακαδημαϊκό έτος  

Έναρξη

Δευτέρα, 17/10

Ώρα

8:00 -9:15 μ.μ

 
 
 
Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων

  • Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο dikepsy@dikepsy.gr

  • Θα ακολουθήσει κλινική συνέντευξη με τους ειδικούς του προγράμματος, με σκοπό να εξασφαλισθεί η καταλληλότητα και η ομοιογένεια της ομάδας.

 

Η διαδικασία των συνεντεύξεων θα πραγματοποιείται από 1η Ιουνίου έως και 1η Οκτωβρίου 2022.

 
 
 
Βιογραφικό συντονίστριας:

Η Άλκηστη Holmes, BSc, MSc, MProf είναι Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων, μέλος του Association of Child Psychotherapists UK, εκπαιδευμένη στην κλινική Tavistock στο Λονδίνο. Έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Κλινική Πρακτική στο Anna Freud Centre και πανεπιστήμιο UCL. Έχει κλινική και ερευνητική εμπειρία κυρίως σε ψυχιατρικές κλινικές εφήβων, κλινικές ψυχικής υγείας, νοσοκομεία και οργανισμούς με ενασχόληση παιδιών κάτω των πέντε ετών. Έχει ειδικευτεί στον παιδιατρικό τομέα στο Νοσοκομείο Whittington του Λονδίνου όπου εργάστηκε με παιδιά με οργανικές παθήσεις και ψυχοσωματικές διαταραχές. Έχει επίσης ειδικευτεί στη μακρόχρονη και βραχεία (brief parent-young child psychoanalytic psychotherapy model) ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία με παιδιά κάτω των πέντε ετών. Είναι lead ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια στην Tavistock σε κλινική ψυχικής υγείας με ειδίκευση σε παιδιά κάτω των πέντε ετών. Παρέχει ατομικές συνεδρίες, συνεδρίες γονέα-παιδιού, σεμινάρια σε γονείς, εκπαιδεύσεις και εποπτείες.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο τηλ: 698 8080383.