Εκπαίδευση Εφήβων

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εφήβων με αναπτυξιακές διαταραχές, αφορά σε μία νέα πρωτοβουλία του ΔΙΚΕΨΥ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στην ψυχοεκπαίδευση των εφήβων, την ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων και στην κατάκτηση δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης.