27-28/03 (διαδικτυακό) Επανάληψη ΣΕΜΙΝ. ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

blog3
Σας ανακοινώνουμε ότι το σεμινάριο που θα διεξαχθεί στις 20-21/03 με τίτλο: Παιδικό Ιχνογράφημα, θα επαναληφθεί και στις 27-28/03 λόγω του αυξημένου αριθμού κράτησης θέσεων.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας
http://dikepsy.gr/index.php?view=view_seminars&option=seminars&item=1614967872&lang=el   
 
Καθώς η σειρά προτεραιότητας τηρείται σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όσοι συμμετέχοντες έχουν ήδη κατοχυρώσει τη θέση τους θα ενταχθούν στην ανάλογη ομάδα και θα ενημερωθούν με σχετικό ειμαιλ.  
 


Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ.:  698 8080383.