Ομάδες Γονέων

Οι ομάδες γονέων που λειτουργούν στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. απευθύνονται σε γονείς παιδιών με αυτισμό στην προσπάθειά μας να παρέχουμε εξειδικευμένη στήριξη αλλά και εκπαίδευση στους γονείς που το έχουν ανάγκη. Οι συναντήσεις γίνονται μια φορά το μήνα συνήθως την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα και τα θέματα που αναλύονται αφορούν τους βασικούς προβληματισμούς των γονέων σχετικά με την αναπτυξιακή δυσκολία των παιδιών.

Οι θεραπευτές που στελεχώνουν την ομάδα αναγνωρίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γονέων και τις συναισθηματικές δυσκολίες, προτείνουν θέματα παρουσίασης για τις επόμενες συναντήσεις και ενθαρρύνουν τους γονείς να προτείνουν και οι ίδιοι θέματα που θα τους ενδιέφεραν.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ανάλογα τη θεματολογία παρουσιάζονται βίντεο, αναλύεται υλικό εκπαίδευσης, γίνεται συζήτηση και εκφράζονται ερωτήσεις από τους γονείς.  Οι γονείς ανταλλάσσουν απόψεις, μαθαίνουν να χειρίζονται καλύτερα καταστάσεις σε σχέση με τη συμπεριφορά των παιδιών και δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τη ρουτίνα του παιδιού.

Ενημερώνονται για θέματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές πρακτικές και το σχολείο, εκφράζουν τις ανησυχίες τους και μοιράζονται τους προβληματισμούς τους με σκοπό την στήριξη, κατανόηση και σωστή συμβουλευτική καθοδήγηση.