Η Διαφορά Του Εγκεφάλου Στα Άτομα Με Αυτισμό

blog3

Η Διαφορά Του Εγκεφάλου Που Επιτρέπει Στα Άτομα Με Αυτισμό Να Απομονώνουν  Μικροσκοπικές Λεπτομέρειες


Η συμμετρία του εγκεφάλου μπορεί να εξηγήσει γιατί τα άτομα με τη διαταραχή αυτή,  τείνουν να "βλέπουν τα δέντρα, αλλά να χάσουν το δάσος".
 

Πολλά παιδιά με αυτισμό έχουν μια απίστευτη ικανότητα να απομονώνουν, σε σύντομο χρονικό διάστημα,  μικρές λεπτομέρειες από το περιβάλλον τους, όπως να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν δεκάδες μάρκες ηλεκτρικών σκουπών από τον ήχο τους και μόνο, ή να εντοπίζουν το ένα και μοναδικό βιβλίο, που δεν βρίσκεται στην θέση του, στο ράφι της βιβλιοθήκης. 

Αυτή η ιδιαίτερη ικανότητα παρατηρήσεως των λεπτομερειών μπορεί συχνά να γίνει εις βάρος της δυνατότητας να ενσωματωθούν αυτές οι λεπτομέρειες σε μια μεγαλύτερη εικόνα. Νέες έρευνες δείχνουν ότι αυτή η τάση μπορεί να εδραιωθεί σε αυξανόμενη συμμετρία μεταξύ της αριστεράς και της δεξιάς πλευράς του εγκεφάλου.

Στους περισσότερους ανθρώπους, ο εγκέφαλος είναι εξαιρετικά ασύμμετρος και κάποιες λειτουργίες, όπως αυτή, κατανέμονται μεταξύ των δύο ημισφαιρίων. Αυτή η εξειδίκευση είναι ένας τρόπος για τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους πληροφοριών, πιο αποτελεσματικά.

Οι δύο πλευρές αφορούν διαφορετικές μορφές επεξεργασίας. Το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου συμμετέχει σε πράγματα όπως η ανάλυση των λεπτομερειών μιας κατάστασης, ενώ το δεξιό ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για την ενσωμάτωση αυτών των πληροφοριών, ώστε να δημιουργηθεί μία συνεκτική εικόνα.
"Κατά μια πολύ χαλαρή και απλοποιημένη αναλογία: Το αριστερό ημισφαίριο βλέπει τα δέντρα και το δεξί βλέπει το δάσος", δήλωσε στο The Huffington Post ο Δρ Ralph-Axel Mueller, βασικός συγγραφέας της μελέτης αυτής.

Σε μια μελέτη που ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη του εγκεφάλου παρουσιάζει συμπτώματα αυτισμού, οι νευροψυχολόγοι στο κρατικό πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, διαπίστωσαν ότι ο αυτιστικός εγκέφαλος είναι λιγότερο πιθανό να ειδικευτεί μεταξύ των ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Με άλλα λόγια, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι βασίζονται περισσότερο στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου τους, στην περίπτωση του αυτισμού, το δεξιό ημισφαίριο είναι λιγότερο ανεπτυγμένο. Αντίθετα, ο αυτιστικός εγκέφαλος είναι πιο συμμετρικός - αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο με αυτισμό είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσει ομοιόμορφα-συμμετρικά και τις δύο πλευρές του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα την εξασθένιση της ικανότητας συγκέντρωσης πληροφοριών σε μια ολοκληρωμένη εικόνα.
Με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας, οι επιστήμονες διερεύνησαν πώς αναπτύσσονται οι εγκεφαλικές συνδέσεις σε παιδιά με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού, σε σύγκριση με τα παιδιά που αναπτύσσονται με έναν τυπικό τρόπο. Οι εγκεφαλικές σαρώσεις των 44 τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών και ενηλίκων, που συμμετείχαν, έδειξαν μεγαλύτερη ασυμμετρία, αλλά και πιο πυκνές συνδέσεις στο δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Η ολοκληρωμένη επεξεργασία πληροφοριών απαιτεί πιθανότατα πιο πυκνή διασύνδεση στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου, εξήγησε ο Mueller.

Ωστόσο, οι ασυμμετρίες μειώθηκαν σημαντικά στην ομάδα ελέγχου 41 νέων ενηλίκων με αυτισμό.
«Η μειωμένη ασυμμετρία μπορεί να ερμηνευτεί ως μειωμένη εξειδίκευση των ημισφαιρίων και πιο συγκεκριμένα μειωμένες ενοποιητικές ικανότητες του δεξιού ημισφαιρίου», εξήγησε ο Mueller.

Αυτά τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με τη θεωρία της ασθενούς κεντρικής συνοχής, μια υπόθεση συμπεριφοράς, που υποδηλώνει ότι τα άτομα με αυτισμό, συχνά,  παρουσιάζονται πιο ικανά στην αντίληψη μικρών λεπτομερειών, αλλά έχουν πιο περιορισμένη την ικανότητα του να συνθέσουν τη μεγαλύτερη εικόνα. Πράγματι, στην τέταρτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου, «η επίμονη ενασχόληση με τμήματα αντικειμένων», αναφέρεται ως ένα από τα διαγνωστικά κριτήρια για τον αυτισμό.

Για τα άτομα με αυτισμό, αυτή η διαδικασία, μπορεί να αποτελέσει έναν αγώνα προκειμένου να αντλήσουν νόημα από το περιβάλλον και τις εμπειρίες τους. Για να επιστρέψουμε πίσω στην θεωρία του Mueller, τα άτομα αυτά, βλέπουν πολλά δέντρα, αλλά χάνουν το δάσος. Η μειωμένη ασυμμετρία μπορεί επίσης να συνεισφέρει σε άλλες ‘γνωστικές υπογραφές’ της διαταραχής, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων που σχετίζονται με τη γλώσσα.

Η καλύτερη κατανόηση αυτών των διαφορών στον εγκέφαλο, μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα, όχι μόνο τις προκλήσεις σχετικά με τον αυτισμό, αλλά και να βοηθήσουμε τα άτομα με τη διαταραχή αυτή, να αναπτύξουν τις μοναδικές δυνάμεις και τις ιδιαίτερες ικανότητές τους.
 


Πηγή: https://www.huffingtonpost.com/entry/autism-brain symmetry_us_5841d0b1e4b0c68e0480b469