Δυσκολίες στα μαθηματικά αντανακλούν προβλήματα στο σύστημα μάθησης (και μνήμης) στον εγκέφαλο

blog3

Τα παιδιά διαφέρουν ως προς τις μαθηματικές ικανότητες τους. Στην πραγματικότητα μερικά παιδιά δεν μπορούν να εκτελέσουν απλές πράξεις, προσθέσεις ή αφαιρέσεις, ακόμη και μετά από εντατικά μαθήματα στα μαθηματικά. Ωστόσο οι αιτίες αυτού του προβλήματος δεν είναι επαρκώς κατανοητές. Δυο ερευνητές από το Georgetown University Medical Center και το Stanford University, ανέπτυξαν μια νέα θεωρία για το πως συμβαίνει η αναπτυξιακή μαθηματική δυσκολία.
 
Το άρθρο που εκδόθηκε στο επιστημονικό περιοδικό, Frontiers in Psychology, έρχεται να υποστηρίξει ότι η δυσκολία στα μαθηματικά, προκύπτει από ανωμαλίες στις εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με τη διαδικαστική μνήμη. Η διαδικαστική μνήμη είναι απλώς ένα κομμάτι αυτού που ευρέως αποκαλούμε μνήμη.
 
Η διαδικαστική μνήμη αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της μάθησης και ειδικά στην αυτοματοποίηση όλων των δεξιοτήτων που είναι μη συνειδητές (κάποιος γραμματικός κανόνας ή η οδήγηση). Βασίζεται σε άλλες εγκεφαλικές δομές, συμπεριλαμβανομένου τα βασικά γάγγλια, καθώς και περιοχές του μετωπιαίου και του βρεγματικού λοβού. Αυτό το είδος της μνήμης έχει εμπλακεί σε πολλές αναπτυξιακές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα στη δυσλεξία και στην αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, όπως επισημαίνει ο καθηγητής των νευροεπιστημών στη Georgetown, ο Michael T. Ullman, PhD, που είναι και ο υπεύθυνος της παρούσας έρευνας.
 
Δεδομένου ότι η ανάπτυξη των μαθηματικών ικανοτήτων περιλαμβάνει την αυτοματοποίησή τους, είναι αναμενόμενο ότι η δυσλειτουργία της διαδικαστικής μνήμης οδηγεί κατά συνέπεια, σε δυσκολίες στα μαθηματικά. Συγκεκριμένα, κάποια στοιχεία των μαθηματικών είθισται να αυτοματοποιούνται, όπως για παράδειγμα τα αριθμητικά δεδομένα, που άλλωστε είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στα παιδιά με δυσκολία στα μαθηματικά.
 
Επιπλέον αυτά τα παιδιά συνήθως έχουν και δυσλεξία ή γλωσσική διαταραχή κι αυτές οι δυο συνθήκες μπορεί να μοιράζονται κάποιους κοινούς μηχανισμούς όπως επισημαίνει ο Καθηγητής Ullman. Βασικός συγγραφέας της έρευνας είναι η Tanya M. Evans PhD, ειδική στην ανάγνωση και στα μαθηματικά, η οποία φοιτούσε στη Georgetown και είναι μεταδιδακτορικής ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο του Stanford. Ο Ullman υποστήριξε ότι η θεωρία τους, την οποία ονόμασαν, υπόθεση του διαδικαστικού ελλείμματος στα μαθηματικά, προσφέρει μια προσέγγιση που έχει την έδρα της πρωτίστως στον εγκέφαλο όχι μόνο για να κατανοήσουμε το έλλειμμα στα μαθηματικά, όσο για να παροτρύνει στο μέλλον την έρευνα. Όπως φαίνεται από την έρευνα, τα προηγούμενα δεδομένα είναι σε συμφωνία με τη παρούσα θεωρία και έτσι θέτει τις βάσεις για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες.
 
Μέχρι σήμερα πολλές εξηγήσεις/αιτιολογήσεις έχουν προταθεί για τις μαθηματικές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα οι ελλείψεις της χωρικής (χωροταξικής) μνήμης, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να προκαλούν δυσκολίες στο να συγκρατούνται οι αριθμοί. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Evans, άλλες θεωρήσεις γενικά δεν εξηγούν τις μαθηματικές δυσκολίες με όρους που άπτονται των υποκείμενων εγκεφαλικών περιοχών, αν και αυτές πρωτίστως καλούνται να παρέχουν εξηγήσεις για τις μαθηματικές δυσκολίες και φωτίζουν κάποιες πτυχές αυτών. Ο Ullman και η Evans υποστηρίζουν ότι το να μαθαίνεις αριθμητικά δεδομένα ή αριθμητικές πράξεις βασίζονται σε δυο κομβικές γνωστικές διαδικασίες, τη μάθηση και τη μνήμη. Όσον αφορά τη μνήμη, δεν εμπλέκεται μόνο το διαδικαστικό μέρος της μνήμης, όσο και το αποφαντικό κομμάτι της, αυτό στο οποίο εγγράφεται η συνειδητή γνώση.
 
«Πιστεύουμε ότι το να μαθαίνεις μαθηματικά είναι παρόμοιο με το να μάθεις οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα».
Η Evans συνεχίζει λέγοντας ότι η αποφαντική μνήμη εμπλέκεται αρχικά στο κομμάτι της οδήγησης εκεί που όλα γίνονται συνειδητά γιατί είμαστε αρχάριοι. Όμως με την πάροδο του χρόνου, πολλές από τις κινήσεις που κάναμε αυτοματοποιούνται και εκεί εμπλέκεται η διαδικαστική μνήμη. Ωστόσο για μερικά παιδιά που έχουν μαθηματική δυσκολία, η διαδικαστική μνήμη μπορεί να παρουσιάζει κάποιο έλλειμμα και συνεπώς οι μαθηματικές γνώσεις δεν αυτοματοποιούνται. Πολλοί τομείς όπως η γλώσσα, η ανάγνωση και τα μαθηματικά φαίνεται να στηρίζονται τόσο στην αποφαντική μνήμη, όσο και τη διαδικαστική.
 
Ευρήματα δείχνουν ότι όταν η διαδικαστική μνήμη έχει κάποιο έλλειμμα, τότε τα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολία στα μαθηματικά, δυσλεξία ή γλωσσική διαταραχή (αναπτυξιακή). Αντιθέτως τα ελλείμματα στην αποφαντική μνήμη, συχνά αντισταθμίζονται σε κάποιο βαθμό. Ο Ullman καταλήγοντας λέει, ότι το να κατανοήσουμε τον ρόλο των συστημάτων μνήμης σε αυτή τη γκάμα δυσκολιών, θα οδηγούσε σαφώς σε διαγνωστική εξέλιξη/πρόοδο και θα υποδείκνυε τους πιθανούς στόχους για παρέμβαση.
 
 
 
Πηγή:
https://gumc.georgetown.edu/news/math-difficulties-may-reflect-problems-in-a-crucial-learning-system-in-the-brain