Η ανάγνωση βιβλίων στα παιδιά ξεκινώντας από τη βρεφική ηλικία, ενισχύει τις αλφαβητικές δεξιότητες

blog3

Ερευνητικά δεδομένα του 2017 έδειξαν ότι η ανάγνωση βιβλίων σε παιδιά που είναι σε πρώιμη παιδική ηλικία, μπορεί να βελτιώσει τις αναγνωστικές και τις λεξιλογικές τους δεξιότητες, το οποίο θα γίνει αντιληπτό 4 χρόνια μετά.

Περισσότερα