Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους σχετιζόμενου με την εξάπλωση του COVID-19 σε επαγγελματίες υγείας


Η διασφάλιση της ψυχικής υγείας και συναισθηματικής ανθεκτικότητας των επαγγελματιών υγείας αποτελούν αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας μέσα στην περίοδο της εξάπλωσης του COVID - 19. Κατά την ιδιαίτερα δύσκολη αυτή περίοδο, οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να διαχειριστούν πρωτόγνωρα και ιδιαίτερα έντονα άγχη το οποία παρακωλύουν την λειτουργικότητα τους τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψιν τις έντονες αυτές δυσκολίες, το παρόν σεμινάριο αποσκοπεί στο να προσφέρει πρακτικά εφαρμόσιμες συμβουλές διαχείρισης άγχους στους επιστήμονες υγείας οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας καθώς και της διαχείρισης της οποιαδήποτε συναισθηματικής κρίσης η οποία είναι απότοκος της εξάπλωσης του COVID- 19.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ


Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας παίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιατρική της αναπαραγωγής εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου και των σύνθετων ψυχολογικών καταστάσεων που αντιμετωπίζουν τα υπογόνιμα ζευγάρια. Συνεπώς, γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη για εξειδικευμένη μετεκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν αποτελεσματικότερα και πιο στοχευμένα, τόσο τους υπογόνιμους ασθενείς, όσο και το ίδιο το προσωπικό των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ).

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ & ΔΑΦ


Ένα αποκλειστικά Πρακτικό Σεμινάριο στο οποίο θα παρουσιαστεί εκπαιδευτικό υλικό καρτών του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. με θέματα σεξουαλικότητας για τον αυτισμό.

ΑΥΤΙΣΜΟΣ & ΠΑΙΧΝΙΔΙ-SSIP


Ένα αποκλειστικά Βιωματικό και Πρακτικό Σεμινάριο για ειδικούς ψυχικής υγείας, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς και γονείς. Aυτό που είναι δεδομένο για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, η κυριαρχία του ελεύθερου παιχνιδιού, για τους γονείς παιδιών με ΔΑΦ είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός. Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών με ΔΑΦ συνηγορεί στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής όλης της οικογένειας.